Dekretem Przełożonej
Prowincjalnej Sióstr Felicjanek
odeszły z naszej parafii:
siostra Łukasza i siostra Olga.
Jednocześnie bardzo serdecznie
witamy w naszej
wspólnocie parafialnej
nową zakrystiankę - siostrę Norbertę
i siostrę katechetkę - Violettę.Od niedzieli 14 września
rozpoczynamy Tydzień
Wychowania Katolickiego
pod hasłem:
„Prawda fundamentem wychowania”.Spotkanie dla młodzieży
z klas trzecich gimnazjalnych,
przygotowującej się
do przyjęcia
sakramentu bierzmowania
odbędzie się w środę, 17. września br.
o godz. 18.30 w dużym kościele.Msza Święta i modlitwa
o uzdrowienie,
zostanie odprawiona
w czwartek,
18. września br. o godz. 18.00Od 1 grudnia 2013r.
każda pierwsza niedziela miesiąca
przeżywana jest w naszej
wspólnocie parafialnej
jako niedziela adoracyjna.W każdą niedzielę,
po Mszy św.
odprawionej o godz. 18.30,
w małym kościele
odmawiany jest różaniec
w intencji naszej Ojczyzny.
Modlitwie przewodniczy siostra Lilioza.


Create your own web pages in minutes...
Home            Ogłoszenia           Intencje           Fotogaleria         Kontakt
Aktualności
stat4u


W dzisiejszą niedzielę, 14 września br. przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego i odpust w naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 13.00, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości. Mszę św. odpustową odprawi Ojciec Andrzej Laskosz, proboszcz parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie.
Patrząc na krzyż, chrześcijanie widzą w nim znak nadziei. Jezus Chrystus, który z wysokości krzyża modlił się za swoich oprawców, wskazał nam drogę ku zbawieniu. Bóg uniżył samego siebie, aby przywrócić nam godność dzieci Bożych. Niebo otwarte jest dla tych, którzy nie boją się wziąć krzyża na swe ramiona. Jego zbawienny ciężar jednoczy nas z samym Zbawicielem.

Zapraszamy na Mszę Świętą i modlitwę o uzdrowienie, która zostanie odprawiona w czwartek, 18. września br. o godz. 18.00.

(kliknij w małe zdjęcie)

Zapraszamy młodzież z klas trzecich gimnazjalnych, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie, które odbędzie się w środę, 17. września br. o godz. 18.30 w dużym kościele.